Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Samarbete för bättre översättningslösningar

PSDS Datat inleder samarbete med PAPmodel för att hjälpa organisationer med förbättrad service och implementation av mjukvarubaserade översättnignslösningar.

 

I och med samarbetet med PAPmodel erbjuder PSDS Data nu en helt unik systematiserad lösning för interna översättningar till olika språk.

Hur ser vår lösning för er organisation ut?
a) Vi åtar oss att efter en genomgång på plats utföra en analys/research av företagets IT produkter och utrustning samt personalresurser för hantering av översättningar.

b) Utifrån denna analys som görs av en lösningsarkitekt lämnar vi en planritning med färdigt förslag för just ert företag.

c) Vi hjälper till att installera programmet SYSTRAN och åtar oss att genom professionella översättare bygga upp de ordlistor som du/ni behöver i ert företag eller organisation och på de olika språk som ni behöver.

d) Vi går vidare med nästa steg som innebär att vi implementerar just er terminologi på de språk som ni använder. I samarbete med ert organisation samlas information från de översättningar som ni tidigare har gjort och lägger dessa uppgifter in i programmet.

e) Till sist avslutar vi med att träna den personal som arbetar med programmet så att alla lär sig att kunna arbeta med SYSTRAN på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

 

Löpande support

Vi åtar oss att under ett år se till att ni har kontinuerlig support som gör att ni alltid har SYSTRAN uppdaterat för att minimera era översättningskostnader.